4 Şubat Dünya Kanser Günü

Dünya Kanser Günü

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kanserlerin en az üçte biri sağlıklı yaşam sürmekle önlenebilir.

Biruni Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı tıbbi teknolojideki yenilikler ile birlikte; Sağlığın korunması ve daha da iyileştirilmesi odaklıdır.

Kanserle en etkili mücadele yöntemi korunmaktır.

4 Şubat Dünya Kanser Günü

 

Glutatyon Düzeyinizi Ölçtürdünüz mü?

Güçlü bir bağışıklık için Glutatyon

Glutatyon bağışıklık hücrelerini uyararak hastalıklara karşı direncin artmasını sağlar.

Glutatyon Profili Testi, redükte/okside glutatyon oranını ölçerek hücrelerin savunma ve yenilenme kapasitesini gösterir.

 

 

Omega 3 Yağ Asitleri

Omega 3 yağ asitleri, koroner kalp hastalığı ve ani kardiyak ölüm riskinin belirlenmesinde iyi bir göstergedir.

Genişletilmiş Yağ Asitleri Profil Testi, omega 3,6 yağ asitleri profili ve omega 3 indeksi birlikte analiz eder.

 

 

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI – MULTİPLEKS PCR PANELİ (6 ETKEN)

Solunum yolu enfeksiyonları ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, baş ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi semptomlarla seyreden enfeksiyon türleridir. Benzer semptomlarla seyretmesi, enfeksiyona neden olan etkenlerin teşhis edilmesini zorlaştırmaktadır. Etken patojenlerin doğru ve hızlı tanısı;

 • Uygun tedavi seçimi,
 • Uygun olmayan veya gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi,
 • Hızlı tanı sağlayarak başkalarına bulaşın önlenmesi,
 • Hastalığın ilerlemesi sonucu oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi için son derece önemlidir.

Günümüzde çoklu etkenleri bir arada tanımlayabilen PCR teknolojileri sayesinde geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi zor virüs ve bakterilerin, burundan alınan tek bir sürüntü örneği ile tanımlanması mümkündür.  PCR test yöntemi yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. Enfeksiyon etkenleri çok düşük konsantrasyonlarda dahi tespit edebilir, bu da hastalığın erken evrelerinde veya hafif vakalarda doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ayrıca hedeflenen enfeksiyon etkenini diğer organizmalardan ayırabilme yeteneğine sahiptir, bu nedenle yanlış pozitif sonuçların riski daha düşüktür.

Laboratuvarımızda uyguladığımız ‘Solunum Yolu Enfeksiyonları, Multipleks PCR Paneli’ testi ile en sık solunum yolu enfeksiyonuna yol açan 6 enfeksiyon etkenini hızlıca tespit edebilmekteyiz. Yüksek duyarlılıkta ve hızlı sonuç veren bu test paneli ile

 • Influenza A
 • Influenza B
 • Respiratory Syncytial Virus
 • Adenovirus
 • Human Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumoniae’nin tanımlanması tek örnekle, tek seferde yapılabilmektedir.

 

Can Dostlarımıza Destek Projelerimiz

Beşiktaş Belediyesi’nin yürüttüğü, Biruni Laboratuvarı Ailesi olarak destekte bulunduğumuz “Kedi Evi” projesi ile can dostlarımız sıcak yuvalarına kavuştu. Sevginin ve paylaşmanın iyileştirici gücüne inanarak doğaya ve insana olan duyarlılığımızı, sokakta yaşayan can dostlarımızın mutlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için de gösteriyoruz.

Su ve Mama Kabı Desteği

Biruni Laboratuvarı Ailesi olarak tüm canlıların dünyada eşit yaşam hakları olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda şubemizin önünde sokakta yaşayan can dostlarımız için su ve mama kabı projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.

6’lı Solunum yolu Paneli

Solunum Yolu Enfeksiyonları Multipleks PCR Paneli (6 Etken) en sık solunum yolu enfeksiyonuna yol açan mikroorganizmaları PCR yönetimi ile tespit eder.

* İnfluenza A
* İnfluenza B
* RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs)
* Adenovirüs
* Rhinovirüs
* Mycoplasma Pneumoniae

PCR Yönetimi ile hızlı ve ayırıcı tanı, etkin tedavide kritik önem taşır.

DNA Sport Testi

Herhangi bir spor dalında başarı elde etmek için, genetiğin de bir parçası olan çok sayıda faktörün bir arada ve uyumlu çalışması gerekir. DNA Sport Testi, yapılan egzersizden en yüksek düzeyde fayda elde etmeyi ve kişiye özel egzersiz programı planlamayı mümkün kılar.

Yeni bir COVID-19 Varyantı JN.1

JN.1 varyantı ilk defa Eylül 2023’de saptanan JN.1, omicron varyantının bir alt varyantı kabul edilmektedir. Hastalığın belirtileri omicron ile aynıdır; günümüzde uygulanmakta olan testler JN.1 için de geçerlidir.

İnfeksiyon hastalıklarında uluslararası bir otorite olan CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), COVID-19 ile ilgili tavsiyelerini değiştirmemiştir.

Laboratuvarımızda kullanılan tanı testleri JN.1 varyantını da tespit etmektedir. Raporda varyant ayrımı yapılmamaktadır.

 

Eozinofilik Protein X (EPX) nedir?

Eozinofilik Protein X (EPX)

Gıda alerjisinde bağırsak iltihabı ve bağırsak geçirgenliğinin artması ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, hastalığın varlığı ve yaygınlığına ilişkin bir gösterge olarak dışkıda bazı testler araştırılmaktadır. Bu dışkı testlerinin kullanılması, daha invaziv olan sık endoskopik inceleme ihtiyacını da ortadan kaldırabilir.

Gıda alerjisinin tanısı için serum veya dışkıda eozinofil katyonik protein (ECP) ve idrarda eozinofil türevi nörotoksin (EDN) veya eozinofil protein X (EPX) dahil olmak üzere çeşitli eozinofil aracıları önerilmiştir.

Eozinofilik Protein X (EPX) nedir?

Eozinofilik Protein X, eozinofillerde bulunan suda çözünebilen bir proteindir. Bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Parazit ve bakterilere karşı savunmada önemli rol oynar. Alerjik reaksiyonlar ve inflamatuvar bağırsak hastalıkları ile ilişkilendirilir.

Yüksek Eozinofilik Protein X düzeyleri ne anlama gelir?

Dışkıdaki Eozinofilik Protein X seviyeleri, gastrointestinal sistemdeki eozinofil aktivitesinin bir belirtecidir. İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan kişilerde düşük seviyeleri remisyon dönemini, yüksek seviyeleri ise nüksetme dönemini işaret etmektedir.

Eozinofilik Protein X Testi ne için kullanılır?

 Dışkı EPX ölçümleri inflamasyon düşünülen  bir bağırsak hastalığının takibi ve tanımlanmasında, İnvaziv bir hastalığın (örn. Kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı, kolon kanseri) neden olduğu bağırsak mukoza bütünlüğünü analiz etmek için,

Hastalarda normal bir IgE düzeyi ve prick testinin negatif sonucu, bağırsakta gıda alerjisini dışlamamaktadır. Tam da bu noktada gıda alerjisi teşhisinde destekleyici olarak dışkı EPX testi kullanımı önerilmektedir.

 

Aşağıdaki durumlarda dışkıda EPX ölçümü yapılması önerilir.

 • Gıda alerjisinin doğrulanmasında,
 • Eliminasyon diyetinin değerlendirilmesinde,
 • İnvaziv bir hastalığın (örn. Kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı, kolon kanseri) neden olduğu bağırsak mukoza bütünlüğünü analiz etmek için,
 • Bağırsak parazitlerinin tespitinde EPX ölçümü yapılması önerilir.

İnflamasyon depresyonu tetikleyebilir mi?

Vücuttaki inflamasyon depresyonu tetikleyebilir mi?

Yapılan çalışmalar depresyonda inflamatuvar aktivitenin artmış olduğunu göstermiştir.
(inflamasyon: Bağışıklık sisteminin vücudu korumak amacıyla oluşturduğu tepki.)

Depresyon ve Kronik İnflamasyon Paneli ile hormon metabolizması ve inflamasyon belirteçleri ayrıntılı bir şekilde ölçülerek şikayetlerin kök nedeni saptanabilir.

Haberler