İntestinal Mikrobiyom Testi

Alerjik çocuklarda bağırsak florası incelendiğinde faydalı bakterilerin azaldığı gözlenmiştir.

İntestinal Mikrobiyom Testi, kişisel bağırsak florasını tespit ederek probiyotik ve prebiyotik önerilerinde bulunur.

#BiruniLaboratuvarı #TıbbiTahlilLaboratuvarı #Mikrobiyota #Alerji

 

Haberler