Evlilik Öncesi Tarama Testleri

Evlilik Öncesi Tarama Testleri, ileride yaşanabilecek bazı sağlık problemleri ile ilgili önlem alınmasını sağlar.

* Hemoglobin
* Elektroforezi Testi
* Kan Grubu Tayini
* Hemogram
* Hepatit B Testi
* Hepatit C Testi
* HIV Testi
* VDRL/RPR Testi
* SMA Tarama Testi

#BiruniLaboratuvarı #TıbbiTahlilLaboratuvarı #Evlilik #EvlilikÖncesiTaramaTestleri #Test

 

Haberler