Astım Mikrobiyota

Akciğer ve bağırsak mikrobiyota değişiklikleri ile astım arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Astım hastalarında akciğerlerdeki inflamasyon, mikroorganizmalar tarafından tetiklenmiş olabilir. Bu duruma akciğer mikrobiyotasındaki değişiklikler neden olabilir. Bağırsak mikrobiyotası da çeşitli mekanizmalarla akciğer gibi uzak organları etkileyebilir. Örneğin, bağırsaklarda histamin üreten mikroorganizmaların artışı, astım için önemli bir tetikleyici faktör olabilir.

İntestinal Mikrobiyom Testi, kişisel bağırsak florasını tespit ederek probiyotik ve prebiyotik önerilerinde bulunur.

#BiruniLaboratuvarı #TıbbiTahlilLaboratuvarı #Astım #Mikrobiyota #Probiyotik #Prebiyotik #Mikrobiyom

 

Haberler