Kan Tahlili

Kan Tahlili

Kan tahlili, hasta muayenesinden sonra tanıya yardımcı olmak amacı ile yapılan, kan örneğinden çalışılan tahlillerin genel ismidir.

Kan tahlili, kişinin mevcut hastalık durumu hakkında bilgi verebileceği gibi, check-up amacı ile yapılarak sağlıklı bir kişinin ilerideki yaşantısında karşılaşabileceği riskler hakkında da fikir verebilir. Böylece, kişinin risklerine karşı önlem almasını sağlar.

Tam kan sayımı testi nedir?

Tam kan sayımı, kanda dolaşan hücreleri değerlendiren bir testtir. Genel sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve enfeksiyonlar, anemi (kansızlık), lösemi (kan kanseri) gibi pek çok hastalığın seyrini incelemek amacıyla kullanılır.

Tam kan sayımı testi nasıl yapılır?

Tam kan sayımı testi için açlık şartı aranmaz. Kişi günün herhangi bir saatinde kan örneği verebilir. Alınan kan örneği belli işlemlerden geçtikten sonra, kan içeriğinde bulunan hücreler otomatik cihazlar tarafından analiz edilerek, hücre sayıları ve oranları raporlanır.

Tam kan sayımı testi nasıl raporlanır?

Tam kan sayımı testi raporunda kandaki her bir alt parametre için hücre sayıları ve hesaplanan oranlar yer alır. Bu alt parametreler aşağıdaki şekilde dağılmaktadır.

Beyaz kan hücresi sayısı (WBC / akyuvar): Kanda birim hacimde bulunan beyaz kan hücresi sayısıdır. 5 farklı beyaz kan hücresine ait alt grup bulunur.

  • Nötrofiller
  • Lenfositler
  • Monositler
  • Eozinofiller
  • Bazofiller

Kırmızı kan hücresi sayısı (RBC / alyuvar): Kanda birim hacimde bulunan kırmızı kan hücresi sayısıdır. Sayıca değerinin yanında yapısal özellikleri de önemlidir.

Hemoglobin (HGB): Kanda oksijen taşıyan protein miktarıdır.

Hematokrit (HCT): Tam kanın belli bir hacmindeki kırmızı kan hücrelerine oranıdır.

Trombosit (PLT): Kanın belli bir hacmindeki trombosit sayıdır. Artışı pıhtılaşma, azalışı kanama gibi anormal durumları gösterebilir.