İdrar Tahlili

İdrar Tahlili

Tam idrar tahlili, böbrek, üriner sistem hastalıklarının ve bazı sistemik hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Rutin yapılan check-up’da ve gebelik takibinde de istenmektedir. Tam idrar analizinde, idrar fiziksel ve kimyasal açıdan pek çok farklı parametreye göre değerlendirilir. İdrarın fiziksel incelenmesi sırasında aşağıdaki parametrelere bakılır.

  • Görünüm: Normalde berraktır. Bulanıklık enfeksiyon göstergesidir.
  • Koku: Enfeksiyon göstergesi olabilir.
  • Ph: Anormalliği idrar yolu ya da böbrek hastalıklarını gösterir.
  • Konsantrasyon (dansite): Yüksek dansite genellikle dehidratasyondan göstergesidir.

İdrarın kimyasal incelenmesinde aşağıdaki parametrelere bakılır.

  • Glukoz: Şeker hastalığı göstergesidir.
  • Protein: Yüksekliği böbrek hastalığı göstergesidir.
  • Bilirubin
  • Ürobilinojen
  • Keton: Diyabet göstergesidir.
  • Nitrit: Enfeksiyon göstergesidir.