ColoAlert Test

Kolon kanseri evre I veya II gibi erken dönemlerde saptandığında, hastaların %90’ında tamamen tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle, kolorektal kanserin taranması ve erken tespiti kritik öneme sahiptir.⁣

ColoAlert testi, tümör DNA’sını moleküler genetik analiz yöntemi ile sadece basit bir dışkı örneğinde saptayabilir. Girişimsel olmayan bu test, kolorektal kanserin erken evrede saptanabilme oranını yaklaşık dört kat arttırarak tedaviye çok önemli bir katkı sağlar.⁣

Detaylı bilgi için; https://birunigenetik.com.tr/coloalert-test/