Organik Asit Testleri ile Neler Tespit Edilir?

İdrar analiziyle yapılan Organik Asit Testleri ile neler tespit edilir?

Organik asitler testi, besin öğelerinin kullanımı ve enerjiye dönüşümlerine genel bir bakış sağlar.

Hangi durumlarda kullanılabilir?
• Vitamin, mineral eksiklikleri
• Disbiyosiz (bağırsak flora bozukluğu)
• Toksisite durumları
• Hormon dengesindeki bozukluklar
• Gelişimsel sorunu olan çocuklar ve gençler
• Otizm Spektrum Bozukluğu olan kişiler