Klinik Biyokimya Uzmanlarımız III. Fonksiyonel Tıp Kongre’sine Katıldı

Fonksiyonel Tıp Platformu tarafından 14-16 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen III. Fonksiyonel Tıp Kongre’sinde Biruni Sağlıklı Yaşam Danışmanlarımızdan Klinik Biyokimya Uzmanları Dr. Semra Tamer Levent ve Dr. Süreyya Şahinoğlu katılım gerçekleştirmiştir.

Kongre’de Dr. Semra Tamer Levent, “Vakalar Eşliğinde Mikrobiyom Analizlerine Göre Probiyotik ve Diğer Önerilerin Belirlenmesi” konulu sunumunu ve Dr. Süreyya Şahinoğlu, “Mikrobiyom, Sindirim Sistemi ve Enzimlerin Laboratuvar Analizleri ve Yorumlanması” konulu sunumunu yapmıştır.

Bilgi için: www.fonksiyoneltipplatformu.com