İyi Bayramlar

Sevgi ile paylaşılan, kucaklaşılan, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz.

#BiruniLaboratuvarı #TıbbiTahlilLaboratuvarı #Bayram

 

Haberler