11 Nisan Dünya Parkinson Günü

Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar ile oksidatif stres arasında yakın bir ilişki vardır.

Oksidatif Stres
•Hücreyi yaşlandıran
•Hastalandıran
•Yaşam süresini kısaltan biyokimyasal bir süreçtir.

Oksidatif Stres Paneli, oksidatif hasar ve antioksidan savunma sistemini değerlendirir.

11 Nisan Dünya Parkinson Günü

#BiruniLaboratuvarı #TıbbiTahlilLaboratuvarı #DünyaParkinsonGünü

 

Haberler