DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Otizm spektrum bozukluğu son 50 yıldır dramatik olarak artış göstermektedir. Yapılan araştırmalar 1960’ larda 10.000’de 4 olan bu oranın, günümüzde 65’te 1’e yükseldiğini göstermektedir. Bu hastalıkta tetikleyici ana etkenin çevresel toksik kirlilik olduğu bildirilmektedir.

Sanayileşme ile hayatımıza giren kimyasallar, tarımda kullanılan insektisitler, metaller, deterjanlar, gıda katkı maddeleri, boyalar bu artıştan sorumlu tutulmaktadır. Bu etkenler bağırsak bariyerini oluşturan ve bizi dış etkenlere karşı koruyan mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin zarar görmesine neden olmakta, bağırsak bariyeri geçirgen hale gelmekte ve toksinler kan dolaşımına geçerek çeşitli dokular ve beyinde birikmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu hastalığında bağırsak geçirgenliğinin arttığı ve toksinlerin bağırsak ve beyin bariyerini geçerek beyin fonksiyonlarını etkilediği bildirilmektedir.