GENİTAL PANEL

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar özellikle kadınlarda, uzun dönemde ortaya çıkabilecek infeksiyonlara, infertiliteye (kısırlık), çeşitli kanserlere, pelvik inflamatuar hastalıklara ve yeni doğanda körlüğe kadar giden göz enfeksiyonlarına neden olabilirler. Ayrıca genital hastalığı olanlarda HIV bulaşma riski, 2 ila 5 kat artmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmada ve bunların kontrolünde infeksiyona neden olan etkenin bilinmesinin önemi büyüktür. Hızlı tanı, hastanın klinik takibi ve tedavisi için önemlidir. Bu nedenle, cinsel yolla bulaşan farklı mikroorganizmaların tek bir reaksiyonda incelenebildiği “Multipleks PCR” yöntemi tercih edilmektedir. Özgüllüğü ve duyarlılığı diğerlerine göre yüksektir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda erken tanı konulması ve uygun tedavinin gerekirse partner ile birlikte yapılması, hem fiziksel sağlık hem de üreme sağlığı açısından önem taşır.

GENİTAL PANEL İLE BAKILAN PATOJENLER

Chlamydia trachomatis, cinsel yolla bulaşan ve üreme problemlerine neden olan en yaygın etkenlerdendir. Enfekte olanların çoğu, bir bulgu göstermediği için hastalıklarından haberdar değillerdir. Ancak tedavi edilmediğinde bu infeksiyon ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Neisseria gonorrhoeae; gonore, tüm dünyada cinsel yolla bulaşan infeksiyonlarda ikinci sırada yer alır.

Mycoplasma genitalium, laboratuvar ortamında “Multipleks PCR” yöntemi haricinde, tespit edilmesi oldukça zor olan ve genital sistemde ciddi inflamatuvar sendromlara yol açan bir bakteridir.

Trichomonas vaginalis, kadınlarda vajinitin yaygın nedenlerindendir. Erkeklerde ise üretrit yapar. Tedavi edilmediğinde HIV bulaşını kolaylaştırır. Ayrıca, enfekte kadınlarda erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler gözlenir.

Ureaplasma urealyticum / parvum, hem kadın, hem erkekte normal florada bulunurlar. Üretrit, infertilite (kısırlık), erken doğum, ölü doğuma neden olabilmektedir.

Bu testler sayesinde, klinik olarak belirti vermeyen hastalarda da tarama programlarının geliştirilmesi kolaylaşmış ve ayrıca hastaların temasta olduğu kişilerin test edilmesine de olanak sağlamıştır.

 

ÖRNEK ALMA

Genital panel testinde bakılan infeksiyon etkenleri dış ortama dayanıksız olduğundan, hasta örneğinin uygun şartlarda alınması ve uygun transport besiyerlerine konulması gerekmektedir.

Erkeklerde üretral sürüntü veya idrar örneğinden çalışılabilir. Testin idrar örneğinde çalışılabilmesi, örnek alım kolaylığı açısından bir avantajdır. Erkeklerde idrar alımından önce bölge temizlenmemeli ve idrar verirken üretrayı temsil eden ilk kısım dışarı atılmamalıdır. Örnek steril kültür kabına alınmalıdır.

Kadınlarda jinekolojik muayene sırasında servikal sürüntü örneği alınmalıdır. Muayene öncesinde laboratuvarımızdan örnek alımı ve transportu için gerekli olan malzeme temin edilmelidir.