NMR LipoCompleteⓇ Test

Lipoprotein alt gruplarının partikül çapı ve partikül sayısı, Ateroskleroz riskinin belirlenmesinde önemli bir göstergedir

Hiperkolesterolemi, ateroskleroz riskini belirlemede önemlidir fakat yeterli olmadığı pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Koroner kalp hastalığı (KKH) olan hastaların çoğu sadece hafifçe artmış hatta normal LDL kolesterol seviyelerine sahiptir. Aynı zamanda yüksek LDL kolesterol mutlaka yüksek KKH riski ile ilişkili değildir. Yüksek HDL kolesterol de her zaman ateroprotektif olmayabilir. Riski belirleyici olan LDL ve HDL seviyelerinden çok partiküllerinin çapı ve konsantrasyonu olduğu pek çok bilimsel yayında gösterilmiştir.

Küçük yoğun LDL (sdLDL) daha büyük olan LDL moleküllerinden daha aterojeniktir, Bu nedenle sdLDL’nin baskın olması, Amerikan Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEPIII) tarafından Ateroskleroz için yeni ve bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir. Ek olarak, ana HDL alt grupları arasında, daha büyük, daha hafif HDL-2’nin

daha küçük, daha yoğun olan HDL-3 alt grubundan daha ateroprotektif olduğu rapor edilmiştir. Bilimsel yayınlar, koruyucu bir sağlık taramasına lipoprotein alt sınıfları ve lipoprotein partikül konsantrasyonunun dahil edilmesinin, kardiyovasküler risk belirlenmesinde önemli olduğunu bildirmektedir.

LDL profiline göre iki ana fenotip tanımlanmaktadır:

Fenotip A: Büyük, yüzer LDL (IbLDL)

Fenotip B: Küçük, yoğun sdLDL’nin baskınlığı ile karakterizedir. Fenotip B’nin cinsiyet, yaş ve kilodan bağımsız olarak üç kat artmış MI riski ile ilişkili olduğunu gösterilmiştir. Fenotip B, şu anda koroner kalp hastalığı (KKH) risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bu fenotip metabolik sendrom, Tip 2 DM, yüksek plazma trigliserit (TG) seviyesi, düşük HDL kolesterol (HDL-C) ve yüksek hepatik lipaz aktivitesi ile ilişkilidir.

LDL partakül sayısı ve çapının ateroskleroz etkisi

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) spektroskopisi:

Lipoprotein alt gruplarının partikül çapına ve partikül konsantrasyonuna göre tanımlanması ileri bir analitik teknik olan NMR spektroskopisi (LipoCompleteⓇ) yöntemi ile yapılabilmektedir.

NMR LipoCompleteⓇ ile belirlenen parametreler:

  • Trigliseritler, Total kolesterol, LDL, HDL konsantrasyonları
  • Partikül konsantrasyonları; VLDL-LDL- büyük LDL- küçük LDL-HDL-büyük HDL- küçük HDL
  • Partikül çapı; VLDL-LDL-HDL çapı

Lipoprotein alt sınıflarının belirlenmesi hangi durumlarda önerilir?

  • Tip 2 diabetes mellitus, metabolik sendrom, insülin direnci, polikistik over sendromunda, kronik böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında KKH riskini belirleme
  • Artmış trigliserit, düşük HDL kolesterol ve normal LDL kolesterol düzeyleri olan hastalarda aterojenik lipoprotein fenotipinin belirlenmesi
  • Statin tedavisi ve tedavi izlenmesi
  • KKH risk sınıflandırması
  • Ailesel kombine hiperlipidemi tanısının doğrulanması Belirgin KKH’si olan ancak göze çarpmayan lipid profiline sahip bireylerde ve ailelerde teşhisin netleştirilmesi.
  • Farmakoterapi, diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin İzlenmesi.

LDL partakül sayısının ateroskleroz riskine etkisi