İnflamasyon depresyonu tetikleyebilir mi?

Vücuttaki inflamasyon depresyonu tetikleyebilir mi?

Yapılan çalışmalar depresyonda inflamatuvar aktivitenin artmış olduğunu göstermiştir.
(inflamasyon: Bağışıklık sisteminin vücudu korumak amacıyla oluşturduğu tepki.)

Depresyon ve Kronik İnflamasyon Paneli ile hormon metabolizması ve inflamasyon belirteçleri ayrıntılı bir şekilde ölçülerek şikayetlerin kök nedeni saptanabilir.

Haberler