Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü

Hastalıkta sağlıkta, savaşta barışta, ihtiyaç duyduğun her anda onlar daima yanında…
İyiliğin için çabalayana kötülük yapma!

Sağlıkçıya şiddete hayır de ✋