Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 8. Ulusal Kongresi (SASDER)

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 8. Ulusal Kongresi’nde (SASDER) Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Ömer Güzel “Şehir Hastanelerinin Sağlık Sistemine Kattığı Değer” konusunda görüşlerin paylaşıldığı panele konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.