Sağlık çalışanlarına elleriniz, sadece onları alkışlamak için kalksın! Sağlıkçıya şiddete hayır diyor, onlara teşekkür ediyoruz.

Sağlık çalışanlarına elleriniz, sadece onları alkışlamak için kalksın! Sağlıkçıya şiddete hayır diyor, onlara teşekkür ediyoruz.