LÖSEMİYE KARŞI YALNIZ DEĞİLSİNİZ! LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

Lösemiye karşı yalnız değilsiniz!
Doğru tanı ve tedavi ile çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisinde 5 yıllık sağ kalım oranı % 90’lara ulaşmıştır.
FISH tekniği kullanılarak yapılan testler, hastalığa özgü kromozom anomalisini belirleyerek ayrıcı tanı koymaya, prognoz saptayabilmeye ve tedavi takibi yapabilmeye olanak sağlar.