KRONİK ENFLAMASYON VE OKSİDATİF STRES, MİTOKONDRİAL TIP KONGRESİ

Bütüncül Tıp Okulu’nun Seferihisar’da düzenlediği Kronik Enflamasyon ve Oksidatif Stres, Mitokondrial Tıp Kongresi, yoğun katılım ve ilgi ile izlendi.
Doktorlarımız Dr. Semra Tamer Levent ve Dr. Süreyya Şahinoğlu, Kronik Enflamatuar hastalıkların tanısı ve Kronik Enflamasyonda Metallerin rolü ilgili sunumlarını yaptılar.