KORONER KALP HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ

Koroner Kalp Hastalığının risk faktörleri

  • Yaş
  • Ailesel yatkınlık
  • Sigara kullanımı
  • Hipertansiyon
  • Kolesterol yüksekliği
  • Düşük HDL-kolesterol düzeyi
  • Obezite
  • Diyabet
  • Hareketsiz yaşam tarzı

 

Haberler