Kanser ve Kemik Hasarı Riskine Dikkat

Doğal yollardan içme suyuna karışan fazla miktarda arsenik ve florür’ün sebep olacağı kanser ve kemik hasarı riskine dikkat!

Temiz içme suyu bulunamaması ve gıdaların iyi temizlenememesi birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kolera, Tifo, Dizanteri, Gastroenterit ve Hepatit başlıca hastalıklardır.