İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE), Hücre Yaşlanma Süreci İçin Risk Oluşturan Moleküllerdir

Doğal yaşlanma sürecinde, organizmada ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE) birikimi hücre ve dokulara zarar veren en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. İleri glikasyon son ürünleri (AGE), endojen olarak oluşabildiği gibi sigarayla veya besinlerle ekzojen olarak da vücuda alınabilir.
Son yıllarda işlenmiş besinlerin tüketimi önemli bir artış göstermiş, dolayısıyla diyetle alınan şeker miktarı da artmıştır. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ile AGE’lere maruziyet artmıştır.

Sağlıklı bireylerde serum AGE konsantrasyonu yaş, insülin direnci, oksidatif stres ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili bulunmuştur.

ELISA yöntemiyle kan AGE düzeyi tespit edilerek, beslenme ve aktif bir yaşam ile, AGE düzeylerini azaltmak yönünde etkili adımlar atılabilir.