Sindirim Sistemi Şikayetleri Ve IBS

Sindirim sistemi şikayetleri olan hastaların %50’si IBS tanısı almaktadır.

SIK GÖRÜLEN BULGULAR
• İshal
• Karın krampları
• Gaza bağlı şişkinlik
(Histamin ya da Serotonin Yükseldiğinde)
• Kabızlık
• Karın ağrısı
• Ağrıya duyarlılık
(Triptofan ya da Gaba Eksikliğinde)

IBS Paneli
Histamin, Serotonin, triptofan ve GABA parametrelerini içeren hedefe yönelik bir analizdir.

 

Haberler