Hücre Yaşlanması Tespit Edilebilir Ve Geri Döndürülebilir

Hücre yaşlanması tespit edilebilir ve geri döndürülebilir.

✓ Kanda Okside LDL ölçümü, hücrenin yüzeysel hasarını gösterir.

✓ İdrarda 8 OH deoksiguanozin ölçümü, hücrenin DNA hasarını gösterir.

✓ Hücre içi Glutatyon düzeyi ölçümü ise oluşan hasarı geri döndürme kapasitesini gösterir.