Histamin İntoleransı Nedenleri

Histamin İntoleransı kişinin tolere edebileceği düzeyin üzerindeki histamin seviyesi olarak tanımlanmaktadır.

Histamin İntoleransı Nedenleri

• Histaminden zengin beslenmek
• DAO (Diaminoksidaz) eksikliği
• Alerjiler
• Disbiyozis (Bağırsak bakteri denge bozukluğu)
• SIBO (İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması)
• Geçirgen bağırsak
• Genetik mutasyonlar