Farmakogenetik Testler

Farmakogenetik testler bir hastanın ilaç tedavisine vereceği yanıt, toksisite ve ilaç etkileşimlerini belirlemek için yapılan DNA analizleridir. Doktorun kişiye özel tedavi uygulamasına olanak sağlar.

Hastanın yanak mukozasından alınan sürüntü örneği ile 220 ilaç metabolizması analiz edilerek hayat boyu geçerli olan bir rapor ‘’ilaç pasaportu’’ sunulur.

İlaç pasaportu mevcut ilaçlarınızın genetik yapınıza göre düzenlenmesini ve gelecekteki ilaç seçimlerinizin etkin ve güvenli yapılmasını sağlar.