Evlilik Öncesi Tarama

Evlenecek çiftlerden talep edilen evlilik öncesi testler, çiftlerin bazı bulaşıcı ya da kalıtsal hastalıklara sahip olup olmadıklarına dair bilgi edinmelerini sağlar. Bu sayede, ileride yaşanabilecek bazı sağlık problemlerinin erken teşhisi ve önlem alınması mümkün olur. Evlilik Öncesi Testler Nelerdir?

• Kan Grubu Tayini,
• Hemogram,
• Hepatit B Testi,
• Hepatit C Testi,
• HIV Testi,
• VDRL/RPR Testi
• Hemoglobin Elektroforezi Testi,
• SMA Tarama Testi

**Yukarıda belirtilen laboratuvar testlerine ilave olarak “Akciğer Röntgen Filmi” çektirilmelidir.