Evlilik Öncesi Tarama Testleri

Evlilik Öncesi Tarama Testleri, ileride yaşanabilecek bazı sağlık problemleri ile ilgili önlem alınmasını sağlar.

• Hemoglobin
Elektroforezi Testi
• Kan Grubu Tayini
• Hemogram
• Hepatit B Testi
• Hepatit C Testi
• HIV Testi
• VDRL/RPR Testi
• SMA Tarama Testi