Dünya Tüberküloz Günü – 2022

Tüberkülozdan korunmanın en etkili yolu erken teşhis ve başarılı tedavidir.

Tüberküloz tanısında altın standart;

✔️ Klinik değerlendirme
✔️ Balgam incelemesi
✔️ Mikrobakteriyel kültür pozitifliğidir.

Tüberküloz taramasında ise;

– Quantiferon TB-Gold Testi, Tüberkülin Deri Testinin (TDT) kullanıldığı her klinik durumda TDT yerine kullanılabilir.