Dünya MS Günü – 2020

Multipl skleroz (MS); belirtileri, bulguları ve klinik seyri hastadan hastaya farklılık gösteren, ataklarla seyreden sinir sistemi hastalığıdır.

En sık görülen belirtileri, güçsüzlük, yorgunluk, hissi belirtiler (karıncalanma, uyuşukluk, ağrı), görme bozuklukları, kas fonksiyon bozuklukları, ve denge sorunlarıdır.

Yapılan çalışmalarda, toplumda artan MS insidansının düşük D vitamini seviyesiyle ilişkisi olabileceği ve dolayısıyla D vitamini eksikliğinin MS gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir.