Dünya Beyin Günü

Migren dünyada her yedi kişiden birinde görülen en ciddi nörolojik problemlerden biridir. ⁣

Migren ataklarının tetikleyicisi; ⁣

• Bağırsak-beyin eksenindeki problemler⁣
• Mikrobiyota bozukluğu⁣
• Metal toksikasyonu⁣
• Mineral eksiklikleri ⁣
• Gıdalar ve kimyasal maddeler ile tetiklenen kronik inflamasyon olabilir.⁣