Dünya Alzheimer Günü – 2021

Alzheimer Hastalığında Risk Faktörleri ve Tanısında Yardımcı Testler

Ağır Metal Maruziyeti
√ Mineral Metal Panelleri

Oksidatif Stres – Hücre Yaşlanması
√ Okside ldl, idrar 8 Oh DG, Glutatyon Profili

Düşük Antioksidan Kapasite
√ Antioksidan Kapasite Testi

Kronik İnflamasyon
√ Kronik İnflamasyon Paneli

Dünya Alzheimer Günü