ColoAlert Testi

Kolorektal kanser, ülkemizde en sık görülen ilk 5 kanser arasında yer alır. Erken saptandığında hastaların %90’ında tamamen tedavi edilebilir.

ColoAlert testi; kolorektal kanserin erken evrede saptanabilme oranını yaklaşık dört kat arttırarak tedaviye önemli katkı sağlayabilir.

ColoAlert;

✔️Dışkı örneği ile çalışır.
✔️Tümör DNA’sını analiz eder.

Detaylı bilgi için; https://birunigenetik.com.tr/coloalert-test/