Anksiyetenin (Kaygı Bozukluğu) 3 Kök Nedeni ve Tanısında Yardımcı Testler

Anksiyetenin (Kaygı Bozukluğu) 3 Kök Nedeni ve Tanısında Yardımcı Testler

Böbrek üstü bezi fonksiyon bozukluğu
√ Adrenal Stres Profili

Bağırsak hastalıkları
√ İntestinal Mikrobiyom Testi

Mineral eksikliği ve toksik metal birikimi
√ Mineral Metal Paneli

 

Haberler