Ağır Metaller

Günlük yaşamda maruz kaldığımız ağır metaller sağlığımızı tehdit ediyor!

Toksik metaller hem hücre içi hem hücre dışı alanda altın standart ICPMS MS yöntemiyle çalışılarak en hassas şekilde değerlendirilir.