25 Mayıs Dünya Tiroid Günü

Tiroid bezinin hastalıkları tiroid hormonlarının üretim bozukluklarına yol açar.
Bu da birçok bedensel fonksiyonun bozulmasına neden olur.

Tiroid bezi fonksiyon bozuklukları belli hormon testleri ile tespit edilebilir.
(T4, FT4, T3, FT3, TSH)

Fonksiyon bozukluğuna sebep olan etkenlerin saptanması için başka testler gerekir;

Örneğin, hayli yaygın olan Hashimato tiroiditi için
· Anti-Tg
· Anti-TPO
düzeyleri ölçülür.

25 Mayıs Dünya Tiroid Günü

#birunilaboratuvarı #tıbbitahlillaboratuvarı #tiroid

 

Haberler