Yükleniyor Etkinlikler

« All Events

  • Bu etkinlik geçti.

Pre-Eklampsi Taramasında Yeni Marker sFlt-1 / PIGF Oranı

2 Mart 2016

Pre-Eklampsi Taramasında Yeni Marker sFlt-1 / PIGF Oranı

Konuşmacılar : Biyokimya Uzm. Dr. Ebru İlhan

Özet :  Anne ve çocuk için ağır komplikasyonları olan pre-eklampsi  teşhisinde  sFlt-1 (Soluble –FMS –like Tyrosine Kinase ) ve PIGF (Plasental Growth Faktör)  seviylerinin ölçümünün risk değerlendirmesindeki avantajlarını anlatan bir sunum yapılmıştır.

Preeklampsi  değerlendirmesi için başvuran kadınların  anne kanında SFlt-1 ve PIGF oranının tek başına biyomarkerlerin ölçümüne kıyaslandığında daha üstün bir tanı yeteneğine sahip olduğu ve oranın Dopler USG’  ye eklenmesinin, tek başına Dopler USG ölçümüne oranla sensitivite ve spesfifiteyi güçlendirdiği ,hipertansiyonla başvuran kadınlarda orana bakılarak preeklampsi gelişecek olanları kronik ve gestasyonel hipertansiyondan ayrıt etmek mümkün olduğu ile ilgili çalışmalar paylaşılmıştır.

SFLt-1/ PIGF oranı ayrıca pre-eklampsi tanısı almış kadınlarda daha sonra gelişebilecek maternal ve fetal olumsuz sonuçlar için kuvvetli bir belirleyicidir ve ağır gebelik komplikasyonlarından korunmak için alınacak klinik kararları destekler.Bu nedenle sFlt-1/PIGF oranı  pre-eklampsi tanısının desteklenmesinde  veya dışlanmasında değerli bir araçtır ve klinik ve risk değerlendirmesinde yüksek değere sahiptir.

 

Detaylar

Tarih:
2 Mart 2016
Etkinlik Kategori:

Mekan

Wyndham Otel Istanbul
Wyndham Otel Istanbul
Istanbul, Türkiye
+ Google Haritalar

Detaylar

Tarih:
2 Mart 2016
Etkinlik Kategori:

Mekan

Wyndham Otel Istanbul
Wyndham Otel Istanbul
Istanbul, Türkiye
+ Google Haritalar