Yükleniyor Etkinlikler

« All Events

  • Bu etkinlik geçti.

Periyodik Ateşli Hastalıklar

24 Mayıs 2017

Yeni Bültenimiz Yayındadır.

P E R İ Y O D İ K  A T E Ş L İ   H A S T A L I K L A R 

Periyodik Ateş Sendromları (PAS), tekrarlayan ateş atakları ve serozal enflamasyon ile karakterize otoinflamatuar hastalıklar grubudur. Bu gruptaki hastalıklardan bazıları arasında; Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), Tümör Nekroz Faktör Reseptörü İle İlişkili Periyodik Sendrom (tRAPs), Hiper-IgD Sendromu (HıDs), Mevalonik Asidüri (MVA), Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPs), Ailesel Soğuk Otoenflamatuar Sendrom (FCAs), Kronik İnfantil Nörolojik Kutanöz Artiküler Sendrom (CıNCA) ve Muckle-Wells Sendromu (MWs) yer alır. Tedavi edilmeyen PAS; malabsorbsiyon, böbrek yetmezliği, infertilite ve büyüme geriliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Bu bültenimizin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diğer bilimsel bültenlerimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Detaylar

Tarih:
24 Mayıs 2017
Etkinlik Kategori:

Mekan

Biruni Laboratuvarları
İstanbul, Türkiye + Google Haritalar

Detaylar

Tarih:
24 Mayıs 2017
Etkinlik Kategori:

Mekan

Biruni Laboratuvarları
İstanbul, Türkiye + Google Haritalar