Yükleniyor Etkinlikler

« All Events

  • Bu etkinlik geçti.

Bağırsak Mikrobiyom Analizlerinde Genom Sekanslama Yöntemi

17 Ocak 2017

Yeni Bültenimiz Yayındadır.


B A Ğ I R S A K   M İ K R O B İ Y O M    A N A L İ Z L E R İ N D E   G E N O M    S E K A N S L A M A    Y Ö N T E M İ :

Bakterilerin fonksiyonları ve karakteristik özellikleri genomlarında kodlanmıştır. Günümüzde geleneksel dışkı testlerini, gelişmiş moleküler genetik analizlerle tamamlayarak, bağırsak mikrobiyotasındaki çok sayıda aerop ve anaerop bakterinin özelliklerini ve metabolik ilişkili gruplarını tanımlamak mümkün olabilmektedir. ’’İnsan Mikrobiyom Projesi’’(Human Mikrobiome Project) ile bağırsak florası sekanslamaları yapılmış, sağlıklı kişilerde olması gereken bakteri türleri belirlenmiştir.

 

Bu bültenimizin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diğer bilimsel bültenlerimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Detaylar

Tarih:
17 Ocak 2017
Etkinlik Kategori:

Mekan

Biruni Laboratuvarları
İstanbul, Türkiye + Google Haritalar

Detaylar

Tarih:
17 Ocak 2017
Etkinlik Kategori:

Mekan

Biruni Laboratuvarları
İstanbul, Türkiye + Google Haritalar