Biruni Laboratuvarı Canlı Yayın Günleri Devam Ediyor!

Biruni Laboratuvarı Canlı Yayın Günleri Devam Ediyor!

Webinar yayınımız 1 Nisan Perşembe günü saat 21:00’da.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı’nın moderatörlüğünde; Biruni Laboratuvarı Genel Müdür Yardımcımız Uzm. Dr. Ebru İlhan Güner, Medikal Müdürümüz Uzm. Dr. Asuman Sıdan ve Biruni Genetik Medikal Müdürümüz Uzm. Dr. Mine Güzel’in sunumlarıyla “SARS-CoV-2 Tanı Testleri” başlıklı yayınımıza katılımınızı bekleriz.

Webinar yayınımıza aşağıdaki link üzerinden kayıt yapabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/…/register/WN_P_HAj4SHSASBxp2EUo01eQ

Programı dilerseniz aşağıdaki linkte yer alan Youtube hesabından da izleyebilirsiniz.

www.youtube.com/İstanbulDişhekimleriOdası

 

 

Biruni Sağlıklı Yaşam Danışmanımız Uzm. Dr. Süreyya Şahinoğlu Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler Programına Konuk Olacaktır

Biruni Sağlıklı Yaşam Danışmanımız Uzm. Dr. Süreyya Şahinoğlu, 31.03.2021 Çarşamba günü  saat 09:45’te Gıda Duyarlılığı konulu konuşması ile Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programına konuk olacaktır.

@drendersaracilesaglikligunler

 

 

Öğlen Öğren TV – Canlı Yayın Katılımı

Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği tarafından kurulan Öğlen Öğren TV’de, 31 Mart Çarşamba günü saat 12:15 ile 13:00 arası Biruni Laboratuvarı Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ebru İlhan Güner, Medikal Müdürümüz Dr. Asuman Sıdan ve Biruni Genetik Medikal Müdürümüz Dr. Mine Güzel’in SARS-CoV-2 ve Gribal İnfeksiyonlar başlıklı konuşmaları yayınlanacaktır.

Öğlen Öğren TV’nin yalnızca doktor ve sağlık çalışanlarına açık olan bir platform olması sebebiyle içeriklerin izlenebilmesi için üyelik yapılması gerekmektedir.

 

 

SARS-CoV-2 ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ

SARS-CoV-2 ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ

İnsan vücudu potansiyel saldırılara karşı güçlü savunma mekanizmaları ile donatılmıştır.

Herhangi bir virüs ile ilk kez karşılaşıldığında immun sistemimiz yeterli yanıtı veremeyebilir ve hastalanabiliriz.
Covid -19 pandemi sürecinde de bazı kişiler aynı durum ile karşı karşıya kalabilir.

Virüs ile infekte olduktan sonra immun sistemimiz antikor yanıtını oluşturmak üzere çalışmaya başlar. T lenfositleri tarafından uyarılan B lenfositleri plazma hücrelerine dönüşürler. Amaç viral antijene karşı antikor oluşturmaktır. Bilimsel verilerin yeterli olmaması nedeniyle SARS-CoV-2 virüsünün immun sistemden nasıl kaçtığı henüz bilinmiyor. Sitokin Profili, Covid-19 hastalık yükünün şiddeti ile yakın ilişki göstermektedir. Interluekin 2 artısı ile karakterizedir.

 

Bağışıklık Paneli: sIL2R, IL 6, IgA, IgG, IgM, CRP, Kan sayımı, Lenfosit tiplemesi (T lenfosit, Yardımcı T lenfositler, Sitotoksik T lenfositler , B lenfosit, NK hücreler), Vitamin D

Bağışıklık panelinde yer alan testler ile bağışıklık hücrelerinin durumunu bireye özel olarak değerlendirmek mümkündür. Bağışıklık sistemi ile ilgili olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi, kök nedenin aydınlatılması, destek tedaviler ile kalıcı çözümler üretilmesi mümkündür. Koruyucu ve önleyici tedbirler ileride oluşabilecek bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların önlenmesi açısından önemlidir.

Bağışıklık sistemi toksin, ağır metaller, kimyasal kirleticiler ve infeksiyon ajanları (virüs, bakteri, parazit, mantar) gibi dışarıdan gelen saldırılara karşı vücudumuzu savunan bir sistemdir. Bireyin kendi hücreleri ile kanserleşmeye yönelmiş hücreleri ve mikroorganizmaları ayırt edebilmekte, bağırsak, deri, diğer organların yararına olan flora bakterilerine saldırmamaktadır. Bağışıklık sisteminin infeksiyonları engellemenin yanı sıra tümör hücrelerini yok etme, dokuları ölü hücrelerden arındırma ve onarma gibi görevleri de vardır. Bu yararlı katkıların aksine normalin dışında, aşırı bağışıklık yanıtının ortaya çıkması ciddi doku hasarına neden olabilmektedir.

Bağışıklık sisteminin hassas dengeleri kritik önem taşır. Denge bozulduğunda savunma sistemi zayıflar, sık infeksiyon hastalıkları ve kronik inflamatuvar hastalıklar ortaya çıkabilir. Hatta bağışıklık hücreleri vücudun kendi hücrelerine saldırarak hasar verebilir ve otoimmun hastalıklar (Haşimato, Romatoid Artrit (RA), Sedef, Lupus (SLE), Çölyak, Multiple Skleroz (MS), gelişebilir.

Bağışıklık sistemi doğal bağışıklık ve edinsel bağışıklık olarak iki farklı yapıdan oluşur.

Doğal Bağışıklık Sistemi: Patojen ile karşılaştığında ilk olarak devreye giren, spesifik olmayan, hızlı yanıt oluşturan en basit savunma sistemidir. Patojeni yakalayıp içine alarak yok eden fagositik savunma hücreleri (granülositler, makrofajlar, mast hücreleri), doğal öldürücü hücreler (NK hücre) bu sistemde görev alır.

Edinsel Bağışıklık Sistemi: Patojen ile karşılaştığında patojene karşı spesifik olarak gelişen, özelleşmiş, daha etkili, komplike bir savunma sistemidir. Hafızası vardır, aynı patojen ile karşılaştığında onu tanır, daha hızlı ve etkin devreye girer. Bu sistemde T ve B lenfositler görev alır. Hücresel ve humoral bağışıklık olarak iki farklı yapıda işlev görürler.

  • Hücresel Bağışıklık: T lenfosit hücreleri görevlidir, bakterileri öncelikle üst düzeyde bir duyarlılık ile tespit edip, direkt fagosite ederek yok ederler.
  • Humoral Bağışıklık: B lenfositler görevlidir, sentezledikleri antikorlar (immunoglobulin) aracılığı ile bakterileri yok eder.

 

sIL-2R (Çözünür Interlökin-2 Reseptörü)

En önemli immün sistem düzenleyicilerden biri.

T lenfositler bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Dışarıdan gelen saldırılara ve kalıcı hücre içi patojenlere (virüsler, bakteriler, parazitler) karşı hücresel bağışıklığın korunmasından sorumludur. İnterlökin-2 (IL-2) T hücre büyümesini uyaran en önemli sitokindir. T hücreleri aktive ederek bağışıklık cevabını düzenler. Çözünür IL-2 reseptörü (soluble IL-2R) T hücre aktivasyonunu ölçmek için kullanılan iyi bir göstergedir. IL-2’nin lenfosit yüzeyi üzerindeki IL-2 reseptörüne bağlanması ile aktivasyon uyarısı T lenfositlere iletilir. IL-2 ile aktive edilen lenfositler, zara bağlı IL-2 reseptörlerinin sayısını arttırır. Kan dolaşımına çözünür bir formunu (sIL-2R) salar. sIL-2R kan seviyeleri, T hücresi aktivasyon düzeyini yansıtır. sIL-2R serum seviyeleri temelinde T hücre aktivitesi olan infeksiyöz durumlar, kronik inflamatuvar hastalıklar, romatoid artrit ve sarkoidoz gibi otoimmun hastalıklarda artar ve hastalık aktivitesi ile ilişkilidir.

 

Interlökin-6 (IL-6)

Inflamatuvar cevap ve konak savunmasında önemli bir sitokin

Interlökin-6 (IL-6), aktive T hücre, fibroblast ve makrofajlar tarafından salınan bir sitokindir. T ve B hücre fonksiyonunu düzenleme, immunoglobulin sekresyonu, akut faz inflamatuvar reaksiyonu gibi görevleri vardır. İnfeksiyona karşı oluşturulan inflamatuvar cevap ve konak savunmasında önemli bir rol oynar.

 

T lenfositler

Kandaki lenfositlerin % 60-75’i T lenfosit grubuna aittir. T hücreler yüzeylerindeki CD3 molekül kompleksi tarafından tanımlanır. T hücrelerinin yüzeylerinde antijeni tanıyabilen spesifik reseptörleri (TCR) vardır. Patojenlerin özgül tanınmasından ve edinsel bağışıklık yanıtının başlatılmasından sorumludurlar. T hücreleri farklı fonksiyonları olan iki ana gruba ayrılır: T yardımcı (helper) hücreleri ve sitotoksik T hücreleri.

T yardımcı (helper) hücreler (CD4) T yardımcı hücreleri, spesifik bağışıklık tepkisinin koordinatörleridir. Yüzeyinde antijen taşıyan hücrelerle (APC), örneğin dendritik hücreler, makrofajlar ve B lenfositler) doğrudan temasa geçer ve spesifik antijen reseptörleri ile antijeni tanır. Bu, spesifik T yardımcı hücrenin aktivasyonuna, çoğalmasına yol açar ve çeşitli sitokinler salgılayarak bağışıklık hücrelerinin devreye girmesi için sinyal gönderir. Böylece sitotoksik T hücrelerinin ve antikor üreten B-hücrelerinin çoğalmasını, farklılaşması ve fonksiyonunu tetikler.

Sitotoksik T hücreler (CD8) Sitotoksik T hücreleri bağışıklık sisteminin efektör hücreleridir. Sitotoksik T hücreleri hastalıklı hücrelerin, virüs bulaşmış hücrelerin ve kanserleşmeye dönmüş vücut hücrelerinin spesifik olarak yıkımından sorumludur.

 

B lenfositler

Kandaki lenfositlerin % 20-30’u B lenfositler grubuna aittir. B lenfositlerin ana sorumluluğu savunma sisteminde antikor moleküllerinin (immünoglobulin) sentezidir. Antikorların üretimi normalde T yardımcı hücrelerin aktivasyonundan ve plazma hücrelerine dönüşümünden sonra başlar. Yüzeylerinde oldukça spesifik antijen reseptörleri vardır ve bu sayede immünoglobulin molekülleri ile patojenleri bağlar. Yüzeyinde antijen taşıyan hücreler olarak hareket edebilir ve böylece bağışıklık reaksiyonlarını tetikleyebilirler. B hücrelerinin azalması yetersiz antikor üretimine yol açabilir.

 

Doğal öldürücü hücreler (NK hücreleri)

NK hücreler, kanserleşmeye dönmüş hücreler veya virüs bulaşmış hücrelerin doğrudan yok edilmesinde önemli bir rol oynar. Saldırı için T yardımcı hücreler tarafından düzenlenmeye ve hedef hücreleri işaretlemeye ihtiyaç duymazlar. Bununla birlikte, aktiviteleri üretilen İnterlökin-2’ye bağlıdır. NK hücreler virüs bulaşmış veya kanserleşmeye dönmüş hücreleri yüzey özellikleri nedeni ile tanır. Doğrudan hedef hücrede yıkım (lizis) veya programlı hücre ölüm mekanizmasını (apoptoz) devreye sokarlar.

 

Referanslar

1. Morris JC, Waldmann TA. Advances in interleukin 2 receptor targeted treatment. Ann Rheum Dis. 2000;59(1):109-14.
2. Witkowska AM. On the role of sIL-2R measurements in rheumatoid arthritis and cancers. Mediators Inflamm. 2005;2005(3):121-30. 3.Rosa MS, Pinto AM. Cytokines. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editor(s). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 2005. p. 645-744.

 

Panorama Test

Panorama Test
Bebeğinizin sağlığı hakkında daha fazlasını keşfedin.

Panorama Test:
⇱ Doğum öncesi yapılan ve girişimsel olmayan DNA tarama testidir. (NIPT Test)
⇱ Bebeğinizde görülebilecek belirli bazı genetik hastalıklar hakkında size bilgi sağlar.
⇱ Gebeliğin dokuzuncu haftasından itibaren yapılabilir.
⇱ Anneden alınan kan örneği ile test çalışır ve bebeğinize hiçbir riski yoktur.

 

 

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

Tüberküloz (verem) solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Belirtileri;

⇱ Uzun süren öksürük
⇱ Göğüs ağrıları
⇱ İştahsızlık
⇱ Akşamları yükselen ateş
⇱ Halsizlik
⇱ Kilo kaybı
⇱ İleri vakalarda nefes darlığı
⇱ Öksürükle ağızdan kan gelmesi

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, tüberküloz hastalığı bakterileriyle başarılı bir şekilde savaşır.

Bağışıklık Panelinde yer alan testlerle vücudunuzun en önemli savunma mekanizması hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unutmayın, vücut direncinin zayıflaması, mikropların çoğalmasına ve hastalığa yol açar!

 

 

 

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü

Down Sendromu hastalık değil, farklılıktır!

Biruni Laboratuvarı ailesi olarak; Rengimizi gösteriyor, farklılıklarımızı birlikte kucaklıyoruz!

#RengimizBelliOlsun

@Türkiye Down Sendromu Derneği

 

 

 

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Milli mücadele ruhu ile kazanılan Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

 

 

 

Dünya Tuza Dikkat Haftası

✔Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni iyot eksikliği olabilir.

✔Tuz tüketiminizi azaltırken iyot eksikliğine dikkat edin.

✔İdrarda iyot testi ile varsa iyot eksikliğinizi tespit edebilir, beslenmenizi bu yönde destekleyebilirsiniz.

▪Dünya Tuza Dikkat Haftası

 

 

 

14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!

14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!