Dünya Kalp Günü

Dünya Kalp Günü

ColoAlert Test

Kolon kanserinde erken tanı* sayesinde hastaların %90’ının tamamen tedavi edilebileceğini biliyor musunuz?

*Evre 1 veya 2 gibi erken dönemlerde saptandığında

(Dışkı örneğiniz incelenerek)

ColoAlert Testi; kolorektal kanserin erken evrede saptanabilme oranını yaklaşık dört kat arttırarak tedaviye çok önemli bir katkı sağlar.

Dünya Eczacılar Günü

Dünya Eczacılar Günü

Dünya Alzheimer Günü

Dünya Alzheimer Günü

Yüksek Hassasiyetli Kardiyak Troponin Hs-TnT

YÜKSEK HASSASİYETLİ KARDİYAK TROPONİN
Hs-TnT

Kardiak risk sınıflandırması ve miyokard infarktüsünün erken tanısında güvenilir ve en etkin göstergedir.