Dünya Hepatit Günü

Bulaşıcı sarılık veya tıp dilinde viral hepatit, virüslerin oluşturduğu, karaciğerin yaygın iltihabi hastalığına verilen isimdir. Viral hepatitlere sebep olan farklı hepatit virüs tipleri (hepatit A, B, C, D ve E) bulunmaktadır. Virüslerin dışında, ilaçlar, toksik maddeler ve alkol de hepatite neden olur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı Hepatit Günü için belirlediği tema, “Hepatitsiz Gelecek” tir.

Hepatit A ve B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılanmadır. Aşı öncesi hepatit geçirilip geçirilmediği kan testi yapılarak saptanmalıdır.

Viral hepatitin zamanında test edilmesi ve tedavisi karaciğer kanserini ve diğer ciddi karaciğer hastalıklarını önleyebilir.

 

 

 

 

 

ISAC: Moleküler Alerji Paneli Alerji Tanısını Çok Üstün Bir Seviyeye Taşımaktadır

Arı sokmaları sonrası gelişen alerjik reaksiyonlar, şiddetli ve hayatı tehdit edebilen karakterde olabilmektedir. Arı alerjisi tedavi edilebilen bir durumdur. Arı sokması sonrası gelişen anafilaksinin IgE aracılı olduğu ispatlanan hastalara immünoterapi tedavisi uygulanmalıdır.

ISAC testi, balarısı ve yaban arılarının da içinde olduğu 112 farklı alerjen komponentinin eşzamanlı analizini tek bir kan örneğinden tespit eder.

Arı alerjisi şüphesi olan hastaların konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için kendilerine en yakın alerji merkezlerine başvurmaları önerilir.

 

 

 

 

İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE), Hücre Yaşlanma Süreci İçin Risk Oluşturan Moleküllerdir

Doğal yaşlanma sürecinde, organizmada ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE) birikimi hücre ve dokulara zarar veren en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. İleri glikasyon son ürünleri (AGE), endojen olarak oluşabildiği gibi sigarayla veya besinlerle ekzojen olarak da vücuda alınabilir.
Son yıllarda işlenmiş besinlerin tüketimi önemli bir artış göstermiş, dolayısıyla diyetle alınan şeker miktarı da artmıştır. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ile AGE’lere maruziyet artmıştır.

Sağlıklı bireylerde serum AGE konsantrasyonu yaş, insülin direnci, oksidatif stres ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili bulunmuştur.

ELISA yöntemiyle kan AGE düzeyi tespit edilerek, beslenme ve aktif bir yaşam ile, AGE düzeylerini azaltmak yönünde etkili adımlar atılabilir.