TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

Öğretmenler; geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

Ağız ve diş sağlığını bozan faktörler bireyin vücut sağlığını da doğrudan etkilemektedir. İmplante metaller biyolojik sıvılarla temas ettiğinde aşınır ve krom, nikel, alüminyum gibi metalik iyonlar salınır. Bu metal iyonları lokal veya sistemik etkilerle hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir.⁣

Dental Panel Lenfosit Yanıtı testi ile metal duyarlılığınıza bakarak olası alerji ve uzun dönem maruziyet sonucu oluşabilecek otoimmun hastalıklardan korunabilirsiniz.⁣

Sağlıklı gülümsemeler için günde en az 2 kere dişlerinizi fırçalayın, yeterli ve dengeli beslenin ve altı ayda bir diş hekimine kontrole gitmeyi ihmal etmeyin.

DÜNYA KOAH GÜNÜ

Kronik obstrüktüf akciğer hastalığı (KOAH) tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalık durumudur. KOAH Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en sık öldüren 4. hastalıktır ve 2020’de 3. hastalık olması beklenmektedir.

Sigara içen ve 40 yaşını geçmiş her birey yılda bir kez solunum fonksiyon testi yaptırmalıdır. KOAH’tan korunmanın en önemli yolu, sigarayı bırakmak ya da sigara içilen ortamlarda bulunmamaktır.

DÜNYA AKCİĞER KANSERİ GÜNÜ

Akciğer kanseri, görülme sıklığı açısından Türkiye’de erkekler arasında ilk, kadınlar arasında ise 4. sırada yer almaktadır. Akciğer kanserinin tedavi edilebilir olduğu erken döneminde ne yazık ki hastaların genellikle bir şikayeti olmaz. Bu durum hastalığı tehlikeli yapan en önemli özelliğidir.

Akciğer kanseri için risk grubunda olduğunuzu düşünüyorsanız, Early-CDT Lung tarama testi ile henüz klinik belirtiler ortaya çıkmadan hastalığı saptama şansınız olabilir.

16-17 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FONKSİYONEL TIP AKADEMİSİ’NDE BİRUNİ LABORATUVARI SAĞLIKLI YAŞAM TESTLERİ İLE KATILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

16-17 Kasım tarihleri arasında Fonksiyonel Tıp Akademisi’nde Biruni Laboratuvarı Sağlıklı Yaşam Testleri ile katılımını gerçekleştirdi.

FONKSİYONEL TIP AKADEMİSİ’NDE BİRUNİ LABORATUVARI SAĞLIKLI YAŞAM TESTLERİ İLE KATILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Fonksiyonel Tıp Akademisi’nde Biruni Laboratuvarı Sağlıklı Yaşam Testleri ile katılımını gerçekleştirdi.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Diyabet, yeterli miktarda insülin hormonunun üretilmemesi ya da var olan insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır.

Diyabet tanısı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) ile belirlenebilir. HbA1c testi son 3 aylık ortalama kan şekeri değeridir.

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri – 14.11.2019

Meme/over kanseri dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında yer almaktadır. Toplum genelinde, kadınların yaklaşık %12 kadarının meme kanserine yakalanacağı öngörülmektedir. Meme ve/veya over kanserine kalıtsal yatkınlık ile ilgili olduğu bulunan pek çok gen tespit edilmiştir. Bu genler arasında yer alan BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonların, meme/over kanseri geliştirme riskini %50-85 kadar arttırdığı bildirilmiştir.

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri - 14.11.2019 - BİLİMSEL BÜLTENLER - Biruni Laboratuvarı - 0850 241 77 88

 

MEME KANSERİ

Kadınlarda teşhis edilen kanserlerin %25’ini meme kanseri vakaları oluşturur. Tüm meme kanserlerinin %5-10’unun kalıtımsal olduğu ve BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonların da meme kanseri riskini en çok arttıran mutasyonlar olduğu gösterilmiştir. BRCA genlerindeki mutasyonlar, sadece hastanın genetik yatkınlığının göstergesidir. Yaşam tarzının ve çevresel etkenlerin de önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu tespit edilmiş bir kişide, meme veya over kanserinin ya da başka bir kanser türünün mutlaka ortaya çıkacağını ifade etmek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Buna karşılık, mutasyon taşımayan bir kişide sporadik olarak meme kanseri gelişebilir.

BRCA1 ve BRCA2 GENLERİNİN ROLÜ

DNA hasarını tamir etmekle görevli olan BRCA1 ve BRCA2 genleri, tümör baskılayıcı genlerdir. Mutasyona uğradıklarında işlevlerini kaybederler ve doğal fonksiyonlarının tam aksi yönünde kanser oluşumuna sebep olan bir faktör haline gelirler. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde, toplam 2600’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Bu mutasyonlar otozomal dominant şekilde kalıtılırlar ve yüksek derecede penetrans gösterirler. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu taşıyıcılarının toplumlardaki genel sıklığı yaklaşık 1/500 – 1/1000’dir.

BRCA1 veya BRCA2 geninde kalıtımsal bir mutasyon taşımak, meme, over ve bazı diğer kanserlerin oluşma riskini, hem kadınlarda hem de erkeklerde önemli derecede arttırmaktadır. (Tablo 1)

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri - 14.11.2019 - BİLİMSEL BÜLTENLER - Biruni Laboratuvarı - 0850 241 77 88

HANGİ VAKALAR İÇİN GENETİK TEST DÜŞÜNÜLMELİDİR?

Eğer hastanın kendisinin veya ailesinin hikayesi aşağıdaki bulgulardan herhangi birini içeriyor ise genetik test düşünülür:

•50 yaşından erken meme kanseri

•Herhangi bir yaştaki over kanseri

•Çok odaklı meme kanseri

•Erkekte meme kanseri

•Triple negatif (östrojen reseptörü negatif, progesteron reseptörü negatif, HER2/Neu negatif) meme kanseri

•Aynı bireyde veya ailenin aynı tarafında pankreas kanseri ile birlikte meme veya over kanseri

•Birisi 50 yaşından genç olmak üzere 2 veya daha fazla akrabada meme kanseri

•Herhangi yaştaki 3 veya daha fazla akrabada meme kanseri

•Ailede daha önceden tanımlanmış mutasyon

Detaylı ve hatasız bir aile hikayesinin çıkarılması, kişinin katılımsal meme veya over kanseri riskinin belirlenmesinde çok büyük önem taşır. Kanseri erken teşhis edebilmek için atılacak her adımla, hastanın önleyici tedbirlere ve proaktif tedavilere ulaşması sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak hastalığın daha iyi prognoz göstermesini sağlamak mümkün olacaktır.

(Risk kriterlerini açıklayan daha detaylı bilgiye “NCCN Clinical Practice Guidelines For Breast Cancer” ve benzeri kaynaklardan ulaşılabilir.)

1. Kalıtımsal meme/over kanseri için orta derece risk taşıyan vaka örneği:

 

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri - 14.11.2019 - BİLİMSEL BÜLTENLER - Biruni Laboratuvarı - 0850 241 77 88

Ailenin aynı tarafında, 70 yaşından erken kansere yakalanmış, iki tane 1. ve 2. dereceden akraba bulunmaktadır.

2. Katılımsal meme/over kanseri için yüksek derece risk taşıyan vaka örneği:

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri - 14.11.2019 - BİLİMSEL BÜLTENLER - Biruni Laboratuvarı - 0850 241 77 88

 

 

Ailede 1. ve 2. Dereceden bilateral meme kanseri olan (biri 50 yaşından önce) ve over kanseri olan akrabalar bulunmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 GENETİK ANALİZLERİ

1) BRCA1 ve BRCA2 Tüm Gen Dizilemesi

Aile hikayesinin ve/veya klinik tablonun katılımsal meme/over kanseri riskini işaret ettiği vakalarda, BRCA1 ve BRCA2 genlerinde Tüm Gen Dizilemesi yapılmaktadır. Yapılan dizi analizi sonucunda bir mutasyon tespit edilmesi halinde, hastanın ailesindeki diğer bireylere de bu ailesel mutasyon için test yapılması önerilir.

2) BRCA1 ve BRCA2 Delesyon/Duplikasyon Testi

Bazı durumlarda mutasyonlar, az sayıdaki DNA bazlarında değil, genin bir bölgesinin tamamının delesyonu veya duplikasyonu şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tip büyük delesyon/duplikasyon mutasyonlarının BRCA1 ve BRCA2 genlerinde oldukça sıklıkla meydana geldiği görülmüştür. Ancak bu tür mutasyonlar, Tüm Gen Dizilemesi ile net olarak tespit edilemez. Bu mutasyonların analizi için MLPA yöntemi ile Delesyon/Duplikasyon Testi yapılması gerekir.

3) Meme/Over Kanseri ile İlişkili Diğer Genlerin İncelenmesi

BRCA 1 ve BRCA 2 dışında meme ve/veya over kanseri geliştirme riski ile bağlantılı oldukları saptanan başka genlerinde sayısı giderek artmaktadır. Diğer genlerdeki kalıtımsal mutasyonlar sadece meme ve /veya over kanserlerinin değil, aynı zamanda melanoma, kolon, pankreas ve prostat gibi başka kanserlerin riskinide arttırmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde yapılan testlerde mutasyon bulunmayan, fakat meme ve/veya over kanseri açısından kuvvetli bir aile hikayesine sahip olan kadınlar için Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing – NGS) yöntemiyle yapılan paneller önerilebilir. Bu panellerde, meme ve/veya over kanseri ile ilgisi bulunmuş diğer yatkınlık genleri taranmaktadır. NGS yöntemi ile yapılan bu geniş kapsamlı dizilemeler sonucunda eğer mutasyon tespit edilirse, elde edilen bulguların Sanger Dizileme Yöntemi ile doğrulanması tavsiye edilir.

 

BRCA1 ve BRCA2 Genetik Testleri - 14.11.2019 - BİLİMSEL BÜLTENLER - Biruni Laboratuvarı - 0850 241 77 88

BUGÜN FİDAN YARIN NEFES PROJESİNDE BİRUNİ LABORATUVARI AİLESİ OLARAK BİZ DE VARIZ

Daha yeşil bir Türkiye için biz de varız.
Biruni Laboratuvarı ailesi olarak Bugün Fidan Yarın Nefes Projesi’nde hem ağaç sahiplenip hem de 100 adet fidan bağışı yaparak, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 81. YILDÖNÜMÜNDE SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ